Advertisement

Công Thức Vật Lý 10 Chương 1: động Học Chất điểm., Bài 5: Chuyển động Tròn đều.

Tổng hợp các công thức vật lý 10 chương 1: động học chất điểm., bài 5: chuyển động tròn đều.. hướng dẫn chi tiết từng công thức, các biến, hằng số, bài tập liên quan.

Advertisement

1. Công thức xác định tốc độ góc của chuyển động tròn đều.

ω=2πT=2π.f 

T: chu kì (s).

f: tần số (Hz).

ω: tốc độ góc (rad/s).


2. Công thức xác định chu kì trong chuyển động tròn đều.

T=2πω=1f=1N

Chú thích:

T: chu kì (s).

f: tần số (Hz).

ω: tốc độ góc (rad/s).

N: số chuyển động tròn thực hiện được (vòng).

t: thời gian thực hiện hết số dao động đó (s).


3. Công thức xác định tần số trong chuyển động tròn đều.

f=ω2π=1T

T: chu kì (s).

f: tần số (Hz).

ω: tốc độ góc (rad/s).


4. Vận tốc dài trong chuyển động tròn đều.

v=ω.R

hinh-anh-cong-thuc-vat-ly-10-chuong-1-dong-hoc-chat-diem-bai-5-chuyen-dong-tron-deu-38-0

Chú thích:

v: vận tốc dài của chuyển động tròn đều (m/s).

ωtốc độ góc (rad/s).

R: bán kính quỹ đạo của chuyển động tròn (m)

 

Tính chất của vectơ vận tốc dài:

+ Điểm đặt: tại điểm đang xét.

+ Hướng: vận tốc dài của chuyển động tròn đều tại mỗi điểm luôn có phương tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm tương ứng và có chiều là chiều chuyển động.

+ Chiều: phụ thuộc vào chiều của chuyển động tròn.


5. Gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều.

aht=v2R=ω2.R

hinh-anh-cong-thuc-vat-ly-10-chuong-1-dong-hoc-chat-diem-bai-5-chuyen-dong-tron-deu-38-1

Định nghĩa:

Vectơ gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn vuông góc với véctơ vận tốc v và hướng vào tâm đường tròn quỹ đạo. Nó đặc trưng cho sự biến đổi về hướng của véctơ vận tốc và được gọi là gia tốc hướng tâm.

 

Chú thích:

aht: gia tốc hướng tâm (m/s)

v: vận tốc dài của chuyển động tròn đều (m/s).

ωtốc độ góc (rad/s).

R: bán kính quỹ đạo của chuyển động tròn (m)


Advertisement
Advertisement

Khóa Học Dành Cho Các Bạn Học Sinh Giỏi

Học Tập Cực Kỳ Hiệu Quả - Đặc biệt thiết kế riêng cho các bạn đang ôn thi tốt nghiệp THCS, THPT hoặc Ôn Thi Đại Học

Advertisement
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan