Advertisement
 Xem tất cả

Từ trường biến thiên và điện trường xoáy.

Từ trường biến thiên và điện trường xoáy. Vật Lý 12. Hướng dẫn chi tiết.


Từ trường biến thiên và điện trường xoáy.

 

Phát biểu: 

- Điện trường có đường sức là đường cong kín gọi là điện trường xoáy.

- Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement