Advertisement
 Xem tất cả

Thời gian nóng chảy khối thép - vật lý 12

t=PVρλ+C.t2-t1

Vật lý 12.Thời gian nóng chảy khối thép . Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại Làm bài tập

t=PVρλ+C.t2-t1

Thời gian nóng chảy khối thép - vật lý 12

Với V: thể tích vật bị nóng chảy

λ Nhiệt nóng chảy

Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement