Advertisement
 Xem tất cả

Số vân sáng trùng trên MN cùng phía- vật lý 12

xMxxNNs trùng=ONi-OMi cùng phía Khi OMi :Ns trùng+1

Vật lý 12.Số vân sáng trùng trên MN cùng phía. Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại Làm bài tập

xMxxNNs trùng=ONi-OMi cùng phía Khi OMi :Ns trùng+1

Số vân sáng trùng trên MN cùng phía- vật lý 12

Bước 1 : Tìm vị trùng : x=Nmi2=Nni1i2=λ2λ1i1

Bước 2: Tính xM ,xN theo i1,i2

xMxxNxMxNxNx

Chọn các giá trị N là số nguyên

Advertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan