Advertisement
 Tải Lại Trang

Số vân sáng trùng trên MN cùng phía- vật lý 12

xMxxNNs trùng=ONi-OMi cùng phía Khi OMi :Ns trùng+1

Vật lý 12.Số vân sáng trùng trên MN cùng phía. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Số vân sáng trùng trên MN cùng phía- vật lý 12

xMxxNNs trùng=ONi-OMi cùng phía Khi OMi :Ns trùng+1

Bước 1 : Tìm vị trùng : x=Nmi2=Nni1i2=λ2λ1i1

Bước 2: Tính xM ,xN theo i1,i2

xMxxNxMxNxNx

Chọn các giá trị N là số nguyên

Biến số liên quan


Số vân sáng trong vùng giao thoa – vật lý 12


Ns


Số vân sáng mà mắt quan sát được trên vùng giao thoa .

Kí hiệu : Ns

Đơn vị : vân


Xem thêm

Advertisement

Các công thức liên quan


Khoảng cách của N vân sáng hoặc N vân tối liên tiếp - vật lý 12


Ns liên tiếp: Ls=Ns-1i=i+Nt1-1λDa Nt liên tiếp: Lt=Nt-1i=i+Ns1-1λDa


Với Ns là số vân sáng liên tiếp. Nt1 số vân tối có trong Ns liên tiếp

      Nt là số vân tối liên tiếp,. Ns1 số vân sáng có trong Nt1 liên tiếp

 


Xem thêm

Số vân sáng trên trường giao thoa đối xứng L -vật lý 12


L2i=k+l;Ns=2k+1


Với L: Bề rộng của giao thoa trường đối xứng qua O

       i: Khoảng vân của giao thoa mm

       Ns số vân sáng


Xem thêm

Số vân cùng màu với vân trung tâm trên trường giao thoa L- vật lý 12


Ns trùng=2L2x+1


Bước 1: Xác định vị trí trùng của vân sáng : 

λ1λ2=mnx=nλ1Da=mλ2Da

Bước 2 lập tỉ số : L2x=c+l

Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm Ns trùng=2c+1=2L2x+1

 


Xem thêm

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Khóa Học Dành Cho Các Bạn Học Sinh Giỏi

Học Tập Cực Kỳ Hiệu Quả - Đặc biệt thiết kế riêng cho các bạn đang ôn thi tốt nghiệp THCS, THPT hoặc Ôn Thi Đại Học

Advertisement
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan