Advertisement
 Xem tất cả

Năng lượng liên kết của hạt nhân.

Wlk=[Zmp+(A-Z)mn-mX].c2

Wlk=mc2

Năng lượng liên kết của hạt nhân là gì? Công thức và bài tập vận dụng. Vật Lý 12.


Wlk=[Zmp+(A-Z)mn-mX].c2

Wlk=mc2

Năng lượng liên kết của hạt nhân.

 

Phát biểu: Năng lượng liên kết của một hạt nhân được tính bằng tích của độ hụt khối của hạt nhân với thừa số c2.

Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi kết hợp các nucleon thành hạt nhân, còn gọi là năng lượng tối thiểu để phá vỡ hạt nhân.

 

Chú thích: 

Wlk: năng lượng liên kết của hạt nhân (MeV)

m: độ hụt khối của hạt nhân (u)1u=931,5 MeV/c2

c2: hệ số tỉ lệ, với c là tốc độ ánh sáng trong chân không.

 

Advertisement

Các chủ đề liên quan


  Bài 1: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng.   Vấn đề 1: Vận dụng các định luật quang điện - sự truyền photon.   Vấn đề 10: Bài toán liên quan tới chuyển động của electron trong điện trường - theo phương bất kì.   Vấn đề 2: Vận dụng các định luật quang điện - điều kiện xảy ra quang điện.   Vấn đề 3: Vận dụng các định luật quang điện - công thức Einstein.   Vấn đề 4: Vận dụng các định luật quang điện - tế bào quang điện.   Vấn đề 5: Vận dụng các định luật quang điện - Điện thế cực đại của vật dẫn trung hòa đặt cô lập.   Vấn đề 6: Vận dụng các định luật quang điện - quãng đường đi được tối đa trong điện trường cản.   Vấn đề 7: Bài toán liên quan tới chuyển động của electron trong từ trường đều - theo phương vuông góc.   Vấn đề 8: Bài toán liên quan tới chuyển động của electron trong điện trường - dọc theo đường sức điện.   Vấn đề 9: Bài toán liên quan tới chuyển động của electron trong điện trường - vuông góc đường sức điện.   Bài 2: Hiện tượng quang điện trong.   Bài 2: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân.   Vấn đề 1: Năng lượng liên kết - tổng hợp lý thuyết.   Vấn đề 2: Năng lượng liên kết - tính độ hụt khối của hạt nhân.   Vấn đề 3: Bài toán liên quan đến năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng.   Vấn đề 4: Năng lượng liên kết - bài tập xác định tính bền vững của hạt nhân.   Vấn đề 5: Bài tập vận dụng công thức Einstein.   Vấn đề 6: Năng lượng phản ứng hạt nhân - câu hỏi lý thuyết.   Vấn đề 7: Viết phương trình phản ứng hạt nhân.   Vấn đề 8: Xác định năng lượng phản ứng hạt nhân.   Vấn đề 9: Phản ứng có phóng xạ Gamma.

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan