Advertisement
 Xem tất cả

Năng lượng kích hoạt - vật lý 12

ε0=hcλ0=hf0

Vật lý 12.Năng lượng kích hoạt. Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại Làm bài tập

ε0=hcλ0=hf0

Năng lượng kích hoạt - vật lý 12

Với ε0 năng lượng kích hoạt

λ0 giới hạn quang dẫn

Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement