Advertisement
 Xem tất cả

Lực đàn hồi trong vật rắn.

Fđh=kl

k=ESl0

Công thức tính lực đàn hồi trong vật rắn. Vật Lý 10. Hướng dẫn chi tiết và bài tập vận dụng.


Fđh=kl

k=ESl0

Lực đàn hồi trong vật rắn.

 

Phát biểu: Độ lớn của lực đàn hồi Fđh trong vật rắn tỉ lệ thuận với độ biến dạng l=l-l0 của vật rắn.

 

Chú thích:

E: suất đàn hồi đặc trưng cho tính đàn hồi của chất rắn. (Pa)

k: độ cứng của vật rắn phụ thuộc chất liệu và kích thước của vật (N/m)

S: tiết diện ngang của vật (m2)

l0: chiều dài tự nhiên của vật rắn (m)

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement