Advertisement
 Xem tất cả

Liên hệ giữa động lượng và động năng.

p2=2mK

Liên hệ giữa động lượng và động năng. Công thức tính động năng. Vật Lý 12. Hướng dẫn chi tiết và bài tập vận dụng.


p2=2mK

Liên hệ giữa động lượng và động năng.

 

Chứng minh: p=mvK=12mv2

p2=2mK

 

Chú thích:

p: động lượng ứng với hạt có vận tốc v và khối lượng m (kg.m/s)

K: động năng ứng với hạt có vận tốc v và khối lượng m (J)

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement