Advertisement
 Xem tất cả

Khối lượng và năng lượng của hạt nhân. Hệ thức Einstein.

E=mc2

Khối lượng và năng lượng của hạt nhân. Hệ thức Einstein. Vật Lý 12. Bài tập vận dụng và hướng dẫn chi tiết.


E=mc2

Khối lượng và năng lượng của hạt nhân. Hệ thức Einstein.

 

Trong đó:

E: năng lượng của hạt nhân (J, MeV) (năng lượng nguyên tử)

m: khối lượng tương ứng của hạt nhân (kg, u)

c=3.108m/s: tốc độ ánh sáng trong chân không.

 

Đổi: 1MeV=106.1,6.10-19J= 1,6.10-13J

 

Quy ước: 1u  931,5 MeV/c2

 

hinh-anh-khoi-luong-va-nang-luong-cua-hat-nhan-he-thuc-einstein-202-0

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan