Advertisement
 Xem tất cả

Khối lượng và năng lượng của hạt nhân. Hệ thức Einstein.

E=mc2

Khối lượng và năng lượng của hạt nhân. Hệ thức Einstein. Vật Lý 12. Bài tập vận dụng và hướng dẫn chi tiết.


E=mc2

Khối lượng và năng lượng của hạt nhân. Hệ thức Einstein.

 

Trong đó:

E: năng lượng của hạt nhân (J, MeV) (năng lượng nguyên tử)

m: khối lượng tương ứng của hạt nhân (kg, u)

c=3.108m/s: tốc độ ánh sáng trong chân không.

 

Đổi: 1MeV=106.1,6.10-19J= 1,6.10-13J

 

Quy ước: 1u  931,5 MeV/c2

 

hinh-anh-khoi-luong-va-nang-luong-cua-hat-nhan-he-thuc-einstein-202-0

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement