Advertisement
 Xem tất cả

Hiệu điện thế tức thời trong mạch LC.

u=qC=U0cos(ωt+φ)

Biểu thức hiệu điện thế tức thời trong mạch LC. Vật Lý 12. Hướng dẫn chi tiết.


u=qC=U0cos(ωt+φ)

Hiệu điện thế tức thời trong mạch LC.

 

Phát biểu: Hiệu điện thế (điện áp) tức thời dao động cùng pha với điện tích tức thời và trễ pha π2 so với cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

 

Chú thích:

u: điện áp tức thời (V)

q: điện tích tức thời (C)

C: điện dung của tụ điện (F)

U0: điện áp cực đại giữa hai đầu bản tụ (V)

 

Chú ý:

- Khi t=0 nếu u đang tăng thì φu<0; nếu u đang giảm thì φu>0

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement