Advertisement
 Xem tất cả

Động năng của hạt.

Wđ=E-E0=(m-m0)c2

Động năng của hạt là gì? Công thức tính động năng của vật. Vật Lý 12. Bài tập vận dụng và hướng dẫn chi tiết.


Wđ=E-E0=(m-m0)c2

Động năng của hạt.

 

Chú thích:

E0=m0c2: năng lượng nghỉ (J, MeV)

E=mc2: năng lượng của hạt (J, MeV)

Wđ: động năng của hạt (J, MeV)

c=3.108m/s: tốc độ ánh sáng trong chân không

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan