Advertisement
 Xem tất cả

Độ phóng xạ của một lượng chất.

H=λN=H0.e-λt=H0.2-tT

Công thức tính độ phóng xạ của một lượng chất.. Vật Lý 12.


H=λN=H0.e-λt=H0.2-tT

Độ phóng xạ của một lượng chất.

 

Chú thích:

H: độ phóng xạ của một lượng chất hạt nhân sau thời gian t (Bq, Ci)

H0: độ phóng xạ ban đầu của một lượng chất hạt nhân tại t=0 (Bq, Ci)

N: số hạt nhân tại thời điểm t

T: chu kì bán rã của hạt nhân (s, h, ngày,...)

λ: hằng số phóng xạ (s-1)

 

Đổi đơn vị: 1Ci=3,7.1010(Bq)

Advertisement

Các chủ đề liên quan


  Bài 3: Phóng xạ.

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan