Advertisement
 Xem tất cả

Độ biến dạng của lò xo

l=lCB-l0

Vật lý 12. Dao động điều hòa. Con lắc lò xo. Độ biến dạng của lò xo


 Quay lại

l=lCB-l0

Độ biến dạng của lò xo

Chú thích:

l: Độ biến dạng (độ dãn) của lò xo (cm, m).

lcb: Chiều dài lò xo khi gắn vật và chưa dao động (cm, m).

l0: Chiều dài tự nhiên (chiều dài ban đầu) của lò xo (cm, m)

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement