Advertisement
 Xem tất cả

Định luật phóng xạ.

N=N0e-λt=N0.2-tT

m=m0e-λt=m0.2-tT

Tổng hợp công thức liên quan đến định luật phóng xạ. Vật Lý 12. Bài tập vận dụng và hướng dẫn chi tiết.


N=N0e-λt=N0.2-tT

m=m0e-λt=m0.2-tT

Định luật phóng xạ.

 

Phát biểu: Số hạt nhân phân rã của một nguồn giảm theo quy luật hàm số mũ.

 

Chú thích: 

N,m: số hạt nhân và khối lượng còn lại vào thời điểm t.

N0,m0: số hạt nhân và khối lượng ban đầu tại t=0.

t: thời gian phân rã (s, h, ngày,...)

T: chu kì bán rã của nguyên tử, cứ sau mỗi chu kì này thì 1/2 số nguyên tử của chất ấy đã biến đổi thành một chất khác. (s, h, ngày,...)

λ: hằng số phóng xạ (s-1)

Advertisement

Các chủ đề liên quan


  Bài 3: Phóng xạ.

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan