Advertisement
 Xem tất cả

Định luật bảo toàn năng lượng - trường hợp vật chịu tác động của lực đàn hồi.

W=Wđ+Wđh=Wđ max=Wđh max =const

Vật lý 10. Định luật bảo toàn năng lượng - trường hợp vật chịu tác động của lực đàn hồi. Hướng dẫn chi tiết.


W=Wđ+Wđh=Wđ max=Wđh max =const

Định luật bảo toàn năng lượng - trường hợp vật chịu tác động của lực đàn hồi.

 

Khái niệm:

Khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi gây bởi sự biến dạng của một lò xo đàn hồi thì trong quá trình chuyển động của vật, cơ năng được tính bằng tổng động năng và thế năng đàn hồi của vật là đại lượng bảo toàn.

W=12.m.v2+12.k.(l)2 =12.m.v2max=12.k.(lmax)2 =const

 

Chú thích:

W: cơ năng (J).

Wđ;Wđmax: động năng - động năng cực đại (J).

Wđh;Wđh max: thế năng - thế năng cực đại (J).

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement