Advertisement
 Xem tất cả

Điện trường và từ trường biến thiên của mạch dao động LC.

Điện trường và từ trường biến thiên của mạch dao động LC. Vật Lý 12. Hướng dẫn chi tiết.


Điện trường và từ trường biến thiên của mạch dao động LC.

 

Phát biểu:

- Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức của từ trường bao giờ của khép kín.

- Điện từ trường là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement