Advertisement
 Xem tất cả

Cường độ điện trường của một điện tích điểm.

E=Fq=k.Qε.r2

Cường độ điện trường của một điện tích điểm. Vật Lý 11. Hướng dẫn chi tiết và bài tập áp dụng.


 Quay lại

E=Fq=k.Qε.r2

Cường độ điện trường của một điện tích điểm.

 

Phát biểu: Độ lớn của cường độ điện trường E không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích thử q.

 

Chú thích:

E: cường độ điện trường (V/m)

F: độ lớn lực điện tác dụng vào điện tích thử q (N)

q: độ lớn điện tích thử q (C)

k: hệ số tỉ lệ 9.199 N.m2C2

Q: điện tích tác dụng (C)

ε: hằng số điện môi

r: khoảng cách từ điện tích điểm tác dụng đến điểm đang xét (m)

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan