Advertisement
 Xem tất cả

Công thức xác định tốc độ của vật trong chuyển động rơi tự do.

v¯=g.t

Vật lý 10. Công thức xác định vận tốc của vật trong chuyển động rơi tự do. Hướng dẫn chi tiết.


v¯=g.t

Công thức xác định tốc độ của vật trong chuyển động rơi tự do.

Chú thích:

v: tốc độ của vật (m/s).

g: gia tốc trọng trường (m/s2). Thường được chọn từ 9,8 -> 10 (m/s2).

t: thời gian chuyển động của vật (s)

 

Lưu ý: 

Ở đây ta chỉ tính tới độ lớn của vận tốc vật mà không xét tới phương chiều. Nên gọi là tốc độ.

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan