Advertisement
 Xem tất cả

Công thức xác định chu kì trong chuyển động tròn đều.

T=2πω=1f=1N

Vật lý 10. Công thức xác định chu kì, tần số và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều. Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại

T=2πω=1f=1N

Công thức xác định chu kì trong chuyển động tròn đều.

Chú thích:

T: chu kì (s).

f: tần số (Hz).

ω: tốc độ góc (rad/s).

N: số chuyển động tròn thực hiện được (vòng).

t: thời gian thực hiện hết số dao động đó (s).

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan