Advertisement
 Xem tất cả

Công thức độc lập với thời gian của điện tích trong mạch dao động LC.

Q02=q2+iω2

i=±ωQ02-q2

Công thức độc lập với thời gian của điện tích trong mạch dao động LC. Vật Lý 12. Hướng dẫn chi tiết.


Q02=q2+iω2

i=±ωQ02-q2

Công thức độc lập với thời gian của điện tích trong mạch dao động LC.

 

Chú thích: 

i: cường độ dòng điện tức thời trong mạch (A)

q: điện tích tức thời của tụ điện (C)

Q0: điện tích cực đại của tụ điện (C)

ω: tần số góc của dao động (rad/s)

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement
Advertisement