Advertisement
 Xem tất cả

Công thoát. Mối liên hệ giữa công thoát và giới hạn quang điện.

A=hcλ0

Công thoát là gì? Vật Lý 12. Hướng dẫn chi tiết và bài tập vận dụng.


A=hcλ0

Công thoát. Mối liên hệ giữa công thoát và giới hạn quang điện.

 

Khái niệm: Muốn cho electron bứt ra khỏi mặt kim loại phải cung cấp cho nó một công để " thắng các liên kết. Công này gọi là công thoát.

 

Chú thích: 

A: công thoát (J)

h: hằng số Planck với h=6.625.10-34J.s

λ0: giới hạn quang điện của kim loại (m)

c=3.108m/s: tốc độ của ánh sáng trong chân không

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan