Advertisement
 Xem tất cả

Chiều dài lớn nhất của lò xo

lmax=lCB+A

Vật lý 12. Dao động điều hòa. Con lắc lò xo. Chiều dài của con lắc lò xo.


 Quay lại

lmax=lCB+A

Chiều dài lớn nhất của lò xo

Chiều dài con lắc lò xo lớn nhất khi vật đạt đến vị trí biên dưới khi dao động điều hòa.

 

Chú thích :

lmax: Chiều dài lớn nhất mà lò xo đạt được khi thực hiện dao động điều hòa (cm, m).

lCB: Chiều dài lò xo khi gắn vật và chưa dao động (cm, m).

A: Biên độ dao động của con lắc lò xo (cm, m).

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement