Advertisement
 Xem tất cả

Chiều dài cân bằng của con lắc lò xo

lCB=lmax+lmin2

Vật lý 12. Dao động điều hòa. Con lắc lò xo. Chiều dài của con lắc lò xo.


 Quay lại

lCB=lmax+lmin2

Chiều dài cân bằng của con lắc lò xo

Chú thích:

 

lmax: Chiều dài lớn nhất mà lò xo đạt được khi thực hiện dao động điều hòa (cm, m).

lCB: Chiều dài lò xo khi gắn vật và chưa dao động (cm, m).

lmin: Chiều dài ngắn nhất mà lò xo đạt được khi thực hiện dao động điều hòa (cm, m).

 

Chứng minh công thức:

+Từ lmax=lCB+Almin=lCB-AlCB=lmax-AlCB=lmin+A

Cộng vế theo vế ta được 2lCB=lmax+lminlCB=lmax+lmin2

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement