Advertisement
 Xem tất cả

Cảm ứng từ trong mạch dao động LC.

B=B0cos(ωt+φ+π2)

Biểu thức cảm ứng từ trong mạch dao động LC. Vật Lý 12. Hướng dẫn chi tiết.


B=B0cos(ωt+φ+π2)

Cảm ứng từ trong mạch dao động LC.

 

Khái niệm:

Cảm ứng từ trong lòng ống dây của mạch dao động LC dao động với cùng tần số góc ωđin t cũa mạch dao động, nhưng sớm pha π2 so với điện tích của tụ điện.

 

Chú thích:

B: cảm ứng từ tức thời trong ống dây (T)

B0: cảm ứng từ cực đại (T)

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement