Advertisement
 Xem tất cả

Biểu diễn electron trong từ trường và điện trường - vật lý 12

Khi electron chuyển động song song với 1 trục :

BE và v ;Fđ ngưc chiu E ;Fđ ngưc chiu FL

Vật lý 12.Biểu diễn electron trong từ trường và điện trường. Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại Làm bài tập

Khi electron chuyển động song song với 1 trục :

BE và v ;Fđ ngưc chiu E ;Fđ ngưc chiu FL

Biểu diễn electron trong từ trường và điện trường - vật lý 12

Khi electron chuyển động song song với 1 trục :

 

Advertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement