Các Công Thức, Câu Hỏi Về Vấn đề 2: Bài tập về phase u và i, viết phương trình i mạch.

Vật lý 12. Bài tập về pha u và i, viết phương trình i mạch. Điện xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 2: Bài tập về phase u và i, viết phương trình i mạch.
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 33 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì

Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, trong đó cuộn dây L thuần cảm thì:

Trắc nghiệm Dễ  Có Video

Tìm giá trị độ lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch với dòng điện qua mạch là

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có UL=UR=UC/2 thì độ lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch với dòng điện qua mạch là:

Trắc nghiệm Dễ  Có Video

Giá trị pha ban đầu của cường độ dòng điện

Đặt điện áp u=U0cos(ωt+π4)(V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là: i=I0cos(ωt+φi)(A). Giá trị của φi bằng:

Trắc nghiệm Dễ  Có Video
Advertisement

Tính giá trị dung kháng của tụ điện

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 40Ω và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha π3(rad) so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng:

Trắc nghiệm Trung bình  Có Video

Tìm biểu thức điện áp của đoạn mạch là

Mạch điện AB mắc nối tiếp, gọi M là một điểm trên mạch điện AB. Người ta đo được hiệu điện thế giữa hai đầu AM có biểu thức uAM=2002cos(100πt+π6)(V) và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch MB có biểu thức uMB=2002cos(100πt-π2)(V). Tìm biểu thức điện áp của đoạn mạch AB?

Trắc nghiệm Khó  Có Video

Điện áp giữa hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp

Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha π4 so với cường độ dòng điện. Phát biểu nào sau đây đúng với đoạn mạch này?

Trắc nghiệm Trung bình  Có Video
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…