Advertisement
 Xem tất cả

Các Công Thức, Câu Hỏi Về Vấn đề 1: Đại cương về dao động điều hòa - quan hệ x-v-a.

Những dạng bài tập liên quan tới li độ, vận tốc, gia tốc.


 Quay lại
Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement
Advertisement