Các Công Thức, Câu Hỏi Về Bài 03: Chuyển động thẳng biến đổi đều.

Vật lý 10. Tổng hợp công thức và bài tập liên quan đến chuyển động thẳng biến đổi đều. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 03: Chuyển động thẳng biến đổi đều.

Các bài giảng liên quan Bài 03: Chuyển động thẳng biến đổi đều.

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

6955599   19/01/2022

Chuyển động thẳng nhanh dần đều. Chuyển động chậm dần đều. Chuyển động thẳng biến đổi đều. Hướng dẫn chi tiết.

Đọc Thêm CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU →

Quãng đường vật đi được trong giây thứ n

7855620   19/01/2022

Quãng đường vật đi được trong giây thứ n. Hướng dẫn chi tiết bài học.

Đọc Thêm Quãng đường vật đi được trong giây thứ n →

Đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều.

11655552   19/04/2022

Trong video lần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều. Đồ thị gia tốc theo thời gian, đồ thị vận tốc theo thời gian, đồ thị tọa độ theo thời gian.

Đọc Thêm Đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều. →

Các công thức liên quan


a=ΔvΔt=v-vot

a/Định nghĩa

Gia tốc được tính bằng tỉ số giữa độ biến thiên vận tốc của vật và thời gian diễn ra. Nó là một đại lượng vectơ. Một vật có gia tốc chỉ khi tốc độ của nó thay đổi (chạy nhanh dần hay chậm dần) hoặc hướng chuyển động của nó bị thay đổi (thường gặp trong chuyển động tròn). 

+Ý nghĩa  : Đặc trưng cho sự biến đổi vận tốc nhiều hay ít của chuyển động.

b/Công thức

a=v -v0t

Chú thích:

v: vận tốc lúc sau của vật (m/s)

vo: vận tốc lúc đầu của vật (m/s)

t: thời gian chuyển động của vật (s)

a: gia tốc của vật (m/s2)

Đặc điểm

Nếu vật chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ thì.

+ Chuyển động nhanh dần a>0.

+ Chuyển động chậm dần a<0.  

Và ngược lại,nếu chuyển đông theo chiều âm của trục tọa độ.

+ Chuyển động nhanh dần a<0.

+ Chuyển động chậm dần a>0.  

 

Nói cách khác:

Nếu gia tốc cùng chiều vận tốc (av) thì vật chuyển động nhanh dần đều.

Nếu gia tốc ngược chiều vận tốc (avthì vật chuyển động chậm dần đều.

 

Xem thêm Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều.

x=xo+vo.t+12at2

Chú thích:

xo: tọa độ lúc đầu của vật - tại thời điểm xuất phát (m).

xtọa độ lúc sau của vật - tại thời điểm t đang xét (m).

vo: vận tốc của vật ở thời điểm to(m/s).

a: gia tốc của vật (m/s2).

t: thời gian chuyển động của vật (s).

Xem thêm Phương chuyển động của vật trong chuyển động thẳng biến đổi đều

Đồ thị vận tốc trong hệ tọa độ (vOt) có dạng đường thẳng.

Đồ thị gia tốc trong hệ tọa độ (aOt) có dạng đường thẳng vuông góc trục gia tốc.

Đồ thị  tọa độ trong hệ tọa độ (xOt) có dạng parabol.

Ta chỉ xét phần đồ thị nét liền

hinh-anh-do-thi-cua-chuyen-dong-bien-doi-deu-863-0

Với chiều dương ban đầu cùng chiều chuyển động :

Trong hệ tọa độ (vOt)

tanα=v-v0a

Xem thêm Đồ thị của chuyển động biến đổi đều
Advertisement

S(n-1)n=v(n-1).1+12.a.12

Chú thích:

S(n-1)n: quãng đường vật đi được trong giây thứ n (m).

v(n-1): vận tốc lúc đầu của vật ở giây thứ (n-1) (m/s).

a: gia tốc của vật (m/s2)

 

Về bản chất, công thức trên được xây dựng từ công thức S=vo.t+12a.t2. Tuy nhiên ta chỉ xét quãng đường vật đi được trong 1s duy nhất. Nên vo sẽ là vận tốc của vật trước đó 1 giây và thời gian t lúc này bằng đúng 1 giây.

Xem thêm Công thức xác định quãng đường vật đi được trong giây thứ n.

Smax=v202at=v0a

Vật chuyển động chậm dần với gia tốc a , vận tốc đầu v0 có phương trình chuyển động :

x=x0+v0t-12at2

Vì vật chuyển động một chiều :

v=v0-att=v0aS=v0.v0a-1.v022a=v022a

Xem thêm Quãng đường và thời gian đi được của chuyển động chậm dần đều
Xem tất cả công thức liên quan
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


1. Độ lớn của vận tốc tức thời.

 - Trong khoảng thời gian rất ngắn t, kể từ lúc ở M vật dời được một đoạn đường S rất ngắn thì đại lượng: v = St  là độ lớn vận tốc tức thời của vật tại M.

 - Đơn vị vận tốc là m/s.

2. Véc tơ vận tốc tức thời.

Vectơ vận tốc tức thời v tại một điểm trong chuyển động thẳng có:

+ Gốc nằm trên vật chuyển động khi qua điểm đó.

+ Hướng trùng với hướng chuyển động.

+ Độ dài biểu diễn độ lớn vận tốc theo một tỉ xích nào đó và được tính bằng: v = St

Với  S là quãng đường đi rất nhỏ tính từ điểm cần tính vận tốc tức thời.

    t là khoảng thời gian rất ngắn để đi đoạn S

3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

- Trong chuyển đông thẳng biến đổi đều, độ lớn của vận tốc tức thời hoặc tăng đều, hoặc giảm đều theo thời gian

+ Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.

+ Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian.


Xem thêm Vận tốc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi đều
Xem tất cả lý thuyết liên quan
Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 72 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýLúc 7h hai xe ô tô khởi hành từ hai điểm AB cách nhau 24km, chuyển động thẳng nhanh dần đều và ngược chiều hướng về nhau. Ô tô đi từ A có gia tốc a1=1m/s2, ô tô đi từ B có gia tốc a2=2m/s2. Xác định thời gian và địa điểm hai xe gặp nhau.

Trắc nghiệm Trung bình  Có Video
Xem thêm Xác định thời gian và địa điểm gặp nhau của hai xe A và B.

Một xe chuyển động nhanh dần đều đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau 100 m, lần lượt trong 5s và 3,5s. Tính gia tốc của xe.

Trắc nghiệm Trung bình  Có Video
Xem thêm Bài toán xác định vận tốc, gia tốc và quãng đường của vật tham gia chuyển động biến đổi đều.

Một xe lửa dừng lại hẳn sau 20s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Trong thời gian đó xe chạy được 120 m. Tính vận tốc của xe lúc bắt đầu hãm phanh và gia tốc của xe.

Trắc nghiệm Trung bình  Có Video
Xem thêm Tính vận tốc và gia tốc của xe khi hãm phanh
Advertisement

Một chiếc xe lửa chuyển động trên đoạn thẳng qua điểm A với v=20 m/s, a=2 m/s2. Tại B cách A 100 m. Tìm vận tốc của xe tại điểm B.

Trắc nghiệm Trung bình  Có Video
Xem thêm Tìm vận tốc của xe lửa tại điểm B cách A 100m.

Một đoàn tàu bắt đầu chuyển động nhanh dần đều khi đi hết 1 km thứ nhất thì v1=10 m/s. Tính vận tốc v sau khi đi hết 2 km.

Trắc nghiệm Trung bình  Có Video
Xem thêm Xác định vận tốc của đoàn tàu khi đi hết 2km.

Phương trình cơ bản của một vật chuyển động: x=6t2-18t+12 (cm,s). Hãy xác định tính chất chuyển động của vật.

Trắc nghiệm Trung bình  Có Video
Xem thêm Xác định tính chất chuyển động của vật khi biết phương trình chuyển động của vật
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…