Advertisement

 

Đánh giá nội dung cho Mối quan hệ giữa tần số góc của dao động trong mạch LC với dòng điện cực đại trong mạch. 

 Quay lại

Đánh giá của bạn là rất quan trọng!

Nội dung trên Công Thức Vật Lý sẽ được hiển thị dựa trên các phiếu bâu này. Vì vậy chúng mình cần xác nhận thông tin email của bạn.


Advertisement