Advertisement

 

Đánh giá nội dung cho Xác định số lần vật qua vị trí cân bằng từ thời điểm 2,2 s đến 2,9 s. 

 Quay lại

Đánh giá của bạn là rất quan trọng!

Nội dung trên Công Thức Vật Lý sẽ được hiển thị dựa trên các phiếu bâu này. Vì vậy chúng mình cần xác nhận thông tin email của bạn.


Họ và Tên:

Email:

Mã xác thực:


Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan