Advertisement

 

Đánh giá nội dung cho Kết luận nào sau đây không đúng? Đối với một chất điểm dao động cơ điều hoà với tần số f thì 

 Quay lại

Đánh giá của bạn là rất quan trọng!

Nội dung trên Công Thức Vật Lý sẽ được hiển thị dựa trên các phiếu bâu này. Vì vậy chúng mình cần xác nhận thông tin email của bạn.


Họ và Tên:

Email:

Mã xác thực:


Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan