Advertisement
 Xem tất cả

Xác định tốc độ trung bình của vật sau khi đi quãng đường S = 2 cm ( kể từ t = 0).

Vật lý 12. Xác định tốc độ trung bình của vật sau khi đi quãng đường S = 2 cm ( kể từ t = 0). Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 6 Câu 9
Trắc nghiệm Khó

Vật dao động điều hòa theo phương trình : x = 4cos(20 t -  2π3) cm. Tốc độ trung bình của vật sau khi đi quãng đường S = 2 cm ( kể từ t = 0) là?

20,25 cm/s. 

55,75 cm/s. 

76,39 cm/s. 

39,5 cm/s.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement