Advertisement
 Xem tất cả

Vẽ lại đồ thị (III) trong các hệ tọa độ (p,V), (p,T).

Vật lý 10.Cho các đồ thị sau đây biểu diễn chu trình biến đổi trạng thái của các khối khí lý tưởng.Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại
VẬT LÝ 10 Chương 5 Bài 31 Vấn đề 6 Câu 12
Tự luận Trung bình

Cho các đồ thị sau đây biểu diễn chu trình biến đổi trạng thái của các khối khí lý tưởng.


Hướng dẫn: nhấp vào biểu tượng để nhập công thức.
Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement