Xem tất cả

Vật rắn treo bởi hai dây

Vật lý 10.Một vật rắn treo vào dây như hình vẽ và nằm cân bằng. Biết 2 lực căng dây: T1 = 5 ; T2 = 5N.Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại
VẬT LÝ 10 Chương 3 Bài 17 Vấn đề 2 Câu 25
Trắc nghiệm Trung bình

Một vật rắn treo vào dây như hình vẽ và nằm cân bằng. Biết 2 lực căng dây: T1=53 N;T2=5 N. Vật có khối lượng là bao nhiêu? 

5 kg

1 kg

2 kg

4 kg