Trắc nghiệm lý thuyết về ngưỡng nghe của tai -Vật lý 12:

Vật lý 12.Tai con người có thể nghe được những âm có mức cường độ âm ở trong khoảng nào? Hướng dẫn chi tiết theo từng bài


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 2 Bài 4 Vấn đề 1 Câu 5
Trắc nghiệm Dễ

Tai con người có thể nghe được những âm có mức cường độ âm ở trong khoảng

t 0 db đến 1000 dB

t 10 dB đến 100 dB

t 0 B đến 13 dB

t 0 dB đến 130 dBAdvertisement

Các công thức liên quan


Mức cường độ âm càng lớn âm thanh càng to .

Nghe được L : 0 đến 130 dB

Đặc trưng bởi mức cường độ âm


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


L

Đặc trưng cho độ to của âm càng lơn âm thanh càng to

Đơn vị B  , dB


Xem thêm

Advertisement
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…