Trắc nghiệm lý thuyết: Tìm câu trả lời đúng về đặc trưng sinh lý của âm-Vật lý 12:

Vật lý 12: Sóng âm - Chọn câu trả lời không đúng trong các câu sau. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 2 Bài 4 Vấn đề 3 Câu 1
Trắc nghiệm Dễ

Chọn câu trả lời không đúng trong các câu sau:

Ngưỡng nghe thay đổi tuỳ theo tần số âm

Đối với tai con người, cường độ âm càng lớn thì cảm giác âm càng to

Độ to của âm tỉ lệ thuận với cường độ âm

Tai con người nghe âm cao cảm giác “to” hơn nghe âm trầm khi cùng cường độ âmAdvertisement

Các công thức liên quan


Mức cường độ âm càng lớn âm thanh càng to .

Nghe được L : 0 đến 130 dB

Đặc trưng bởi mức cường độ âm


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


L

Đặc trưng cho độ to của âm càng lơn âm thanh càng to

Đơn vị B  , dB


Xem thêm

Advertisement
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…