Xem tất cả

Vận tốc của chất điểm khi cách VTCB 6 cm

Vận tốc của chất điểm ở một ly độ bất kì


 Quay lại
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 3
Trắc nghiệm Dễ

Vật dao động diều hòa với T=2 (s), biên độ 10 cm. Khi vật cách VTCB 6 cm, tốc độ của vật bằng bao nhiêu?

18,84 cm/s

20,08 cm/s

25,13 cm/s

12,56 cm/sXác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!