Advertisement
 Xem tất cả

Từ thời điểm t = 0, khoảng thời gian ngắn nhất để gia tốc của vật bằng phân nữa gia tốc cực đại là?

Vật lý 12. Tổng hợp những bài tập liên quan đến dạng xác định thời điểm. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 9 Câu 3
Trắc nghiệm Trung bình

Một vật dao động điều hòa với phương trình dao động  x=4cos4πt trong đó x tính bằng cm và t tính bằng giây. Từ thời điểm t = 0, khoảng thời gian ngắn nhất để gia tốc của vật bằng phân nữa gia tốc cực đại là?

14s

512s

130s

112sAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement