Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhất giữa dao động đối pha là: - Vật lý 12

Vật lý 12.Trên một dây đàn hồi sóng truyền đi với tốc độ v = 1,2 m/s, tần số f = 20 Hz. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhất giữa dao động đối pha là:Hướng dẫn chi tiết theo từng bài


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 2 Bài 1 Vấn đề 3 Câu 11
Trắc nghiệm Dễ

Trên một dây đàn hồi sóng truyền đi với tốc độ v=1,2 m/s, tần số f=20 Hz. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhất giữa dao động đối pha là:

4,5 cm

1,5 cm

6 cm

3 cmAdvertisement

Các công thức liên quan


φ=2πxλ=(1+2k)πxM=(k+12)λ  (κ)

Vị trí cùng pha với nguồn bằng số bán nguyên lần bước sóng


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


λ

Bước sóng là  khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha hay khoảng cách giữa hai đỉnh sóng, hoặc tổng quát là giữa hai cấu trúc lặp lại của sóng, tại một thời điểm nhất định.

Đơn vị :m


Xem thêm

φ

Hai điểm trên phương truyền sóng lệch pha một góc φ phụ thuộc vào khoảng cách và bước sóng.

 

Xem thêm

xM

Vị trí so với nguồn sóng là khoảng cách từ nguồn sóng đến điểm đang xét.


Xem thêm

d

Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng là hiệu vị trí của hai điểm trên phương truyền sóng.


Xem thêm

Advertisement
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…