Advertisement
 Xem tất cả

Trắc nghiệm lý thuyết dao động điều hòa.

Tổng hợp những câu trắc nghiệm lý thuyết dao động điều hòa.


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 35
Trắc nghiệm Dễ

Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất mà sau đó trạng thái dao động của vật được lặp lại như cũ được gọi là?

tần số dao động.

chu kì dao động.

chu kì riêng của dao động. 

tần số riêng của dao động.Advertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement