Advertisement
 Xem tất cả

Tốc độ của vật khi đi qua vị trí có li độ x = 8cm bằng.

Tốc độ của vật khi đi qua vị trí có li độ x = 8cm bằng. Hướng dẫn giải chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 53
Trắc nghiệm Khó

Một vật dao động điều hoà với chu kì T=π10(s) và đi được quãng đường 40cm trong một chu kì dao động. Tốc độ của vật khi đi qua vị trí có li độ x = 8cm bằng

1,2cm/s

1,2m/s

120m/s

-1,2m/sAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement