Tính chất nào sau đây không phải là phân tử của vật chất ở thế khí

Vật lý 10.Tính chất nào sau đây không phải là phân tử của vật chất ở thế khí.Hướng dẫn chi tiết.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 10 Chương 5 Bài 28 Vấn đề 1 Câu 5
Trắc nghiệm Dễ

Tính chất nào sau đây không phải là phân tử của vật chất ở thế khí

Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định

Chuyển động hỗn loạn

Chuyến động không ngừng 

Chuyển động hỗn loạn và không ngừng Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…