Advertisement
 Xem tất cả

Tìm quãng đường vật đi được kể từ lúc t = 0 đến lúc t = 2,5s.

Vật lý 12. Dao động điều hòa. Xác định quãng đường vật di chuyển. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 3 Câu 11
Trắc nghiệm Trung bình

Cho một vật dao động điều hoà với phương trình x = 10cos(2πt-5π/6)(cm). Tìm quãng đường vật đi được kể từ lúc t = 0 đến lúc t = 2,5s.

10cm.

100cm.

100m.

50cm.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement