Advertisement
 Xem tất cả

Tìm biên độ dao động của vật khi biết quãng đường đi trong 1 chu kì

Một vật dao động điều hoà đi được quãng đường 16cm trong một chu kì dao động. Biên độ dao động của vật là


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 27
Trắc nghiệm Dễ

Một vật dao động điều hoà đi được quãng đường 16cm trong một chu kì dao động. Biên độ dao động của vật là

8cm

16cm

2cm

4cmAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement