Advertisement
 Xem tất cả

Thời gian vật đi đựơc quãng đường S = 12,5 cm?

Vật lý 12. Thời gian vật đi đựơc quãng đường S = 12,5 cm? Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 3 Câu 19
Trắc nghiệm Khó

Vật dao động điều hòa theo phương trình : x = 5cos(10πt - π ) cm. Thời gian vật đi đựơc quãng đường S = 12,5 cm (kể từ t = 0) là : 

115s.

112s.

215s.

130s.Advertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement