Advertisement
 Xem tất cả

Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 = 2cm đến li độ x2 = 4cm là ba nhiêu?

Vật lý 10. Bài tập xác định thời gian thỏa điều kiện cho trước. Hướng dẫn chi tiết và tổng hợp bài tập liên quan.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 9 Câu 13
Trắc nghiệm Trung bình

Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=4cos(20πt-π2) . Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 = 2cm đến li độ x2 = 4cm bằng

1/80s. 

1/60s.

1/120s. 

1/40s.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement