Advertisement
 Xem tất cả

Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 = - 0,5A đến vị trí có li độ x2 = + 0,5A là?

Vật lý 12. Bài toán tìm thời điểm thỏa một điều kiện cho trước của dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết và tổng hợp bài tập liên quan.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 9 Câu 15
Trắc nghiệm Khó

Một vật dao động điều hòa với tần số bằng 5Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 = - 0,5A (A là biên độ dao động) đến vị trí có li độ x2 = + 0,5A là

1/10 s. 

1 s. 

1/20 s. 

1/30 s.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement