Số điểm cực đại trên các cạnh tam giác ACD là bao nhiêu? - Vật lý 12

Vật lý 12.Trên mặt một chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B dao động đồng pha cách nhau 10cm, bước sóng dài 3cm. Xét hình vuông ABCD trên mặt chất lỏng. Số điểm cực đại trên các cạnh tam giác ACD là? Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 2 Bài 2 Vấn đề 5 Câu 13
Trắc nghiệm Khó

Trên mặt một chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B dao động đồng pha cách nhau 10 cm, bước sóng dài 3 cm. Xét hình vuông ABCD trên mặt chất lỏng. Số điểm cực đại trên các cạnh tam giác ACD là:

14

10

13

11Advertisement

Các công thức liên quan


dMddNdMλk+φ2dNλ

Điều kiện cực đại : d=k+φ2λ

Với k là số nguyên

φ=φ2-φ1

dM=S2M-S1MdN=S2N-S1N


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


λ

Bước sóng là  khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha hay khoảng cách giữa hai đỉnh sóng, hoặc tổng quát là giữa hai cấu trúc lặp lại của sóng, tại một thời điểm nhất định.

Đơn vị :m


Xem thêm

S1S2

Khoảng cách giữa hai nguồn phát sóng cơ là khoảng cách giữa hai nguồn S1S2

Đơn vị cm


Xem thêm

d1,d2

Khoảng cách từ điểm đang xét đến nguồn phát sóng 

d1=S1Md2=S2M

Đơn vị : cm


Xem thêm

φ

Độ lệch pha tổng hợp tai điểm xét trong giao thoa sóng cơ là hiệu hai độ lệch pha của mỗi sóng truyền tới điểm đang xét.


Xem thêm

Advertisement
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…