Advertisement
 Xem tất cả

Sau thời gian t = 0,157s kể từ khi bắt đầu chuyển động, quãng đường S vật đã đi là?

Tìm quãng đường vật đi được của dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 3 Câu 10
Trắc nghiệm Khó

Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox. Phương trình dao động là x = 3cos(10πt -π /3)(cm). Sau thời gian t = 0,157s kể từ khi bắt đầu chuyển động, quãng đường S vật đã đi là :

1,5cm.

4,5cm.

4,1cm.

1,9cm.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement