Advertisement
 Xem tất cả

Phase dao động của chất điểm ở thời điểm t = 1s là?

Xác định phase dao động của chất điểm. Vật lý 12, Dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 82
Trắc nghiệm Dễ

Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x=3cos(πt+π2) (cm) phase dao động của chất điểm ở thời điểm t = 1s là?

0 cm

1,5 s

1,5 π (rad)

0,5 (Hz)Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement